ЕТ "Милчо Иванов - МЦИ"ЕТ "Милчо Иванов - МЦИ" произвежда и предлага подови первази от висококачествена широколистна и иглолистна дървесина със стандартни профили и размери. Фирмата предлага и изработване на первази с различни профили и размери по модел на клиента, както и на дървени стъпала, чела за стъпала и др.


 

Copyright © 2018 · All Rights Reserved · www.pervazi-milcho.com